STT

  Họ và Tên       

Ngày sinh 

nhật

 Phones       Nick  Yahoo                  
1 Thúy Ái 25/07/1989 4091646 cobemangtamhoncuada2005@yahoo.com
2 Thúy An 25/07/1989  4091646  
3 Hoàng Anh 18/12/1989 4091108_090....... hon_anh_lan_cuoi261@yahoo.com
4 Xuân Cường 01/05/1987 7251618  xuancuong_0105@yahoo.com
5

Ngọc Bích

02/06/1989 4090465-093754169 angle_of_love2010@yahoo.com
6 Phương Dung 17/11/1989 7245035-0906639958 hellangel1711@yahoo.com
7

Văn Duy

11/02/1987  067.663481-0908133752 vanduy@yahoo.com
8

Khuyến Duyệt

25/05/1988  0977424895  
9 Hữu Đạt          02/06/1988  8901957-0903354181 chongcu_la_bungbu@yahoo.com 
10 Minh Đăng 05/02/1988  0902833901  khanh_duy208@yahoo.com 
11 Quốc Giang   0906626922   
12 Thúy Hằng      
13 MinhHiếu           0906341274  ely2689@yahoo.com 
14 Văn Hoằng    0976308362 visao_codon_2222@yahoo.com
15 Thị Hương          
16 Mỹ Kim      
17 Kim Liên      
18 Khánh Linh      
19 Kiều Linh   0987500402  thuylinhnhi17689@yahoo.com 
20 Ngọc Long      
21 Mai Ly   0975895801   
22 Tuyết Mai      
23 Cao Minh      
24 Hồng Minh      
25 Thị Minh       
26 Văn Nam       
27 Thảo Nguyên      
28 Quốc Nhật     23/05/1989   8900426 -0987834937 thathoc_vi_yeuem17@yahoo.com 
29 Kiều Oanh       
30 Công Phong      
31 Trúc Phương    8931602  
32 Ngọc Quí      
33 Khánh Quyên       
34 Hoàng Sang       
35 Thanh Sang      forget_menot_20052006@yahoo.com 
36 Ngọc Tân    0903356671  mr_ngtan89@yahoo.com 
37 Nguyễn Thái      
38 Kim Thoa       
39 Thị Thơm       
40 Thị Thương    7251618    
41 Bích Trâm    0902626814  butbebietyeu15176@yahoo.com
42 Bích Trầm       
43 Trung Tú    8875749-0916519223 quyetdinhyeuem612@yahoo.com 
44 Công Tuấn       
45 Quốc Tuấn    0909798331-0909688331 tuanboy177@yahoo.com 
46 Thanh Tuấn       
47 Thanh Tuyền      
48 Văn Vượng 17/12/1989  4430183  quocvuong_vn2001@yahoo.com 

  THẦY CÔ DẠY CHÚNG TA                SINH NHẬT                 SỐ PHONE

 1  Thầy:Thành ( dạy Toán)                                                 0903159850

 2  Thầy:Tịnh ( dạy KTNN) 

 3  Cô   :Duyên ( chủ nhiệm+Văn)

 4  Cô   :Duyên ( dạy Sinh)

 5  Cô   :Linh ( dạy Địa)

 6  Cô   :Chín ( dạy Hóa)

 7  Cô   :Tiên ( dạy Lý)

 8  Cô   :Quyên ( dạy Thể Dục)

 9  Cô   :Phượng ( dạy KTCN)

10 Cô   :Hạnh ( dạy AV)

11 Cô   :Lệ (dạy GDCD)